“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

четвртак, 01. април 2021.

Упатство за работа на PHET симулацијата

 


Упатство за работа на PHET симулацијата:

- Отвори го  link-от: http://skr.rs/zzzQ

- На екранот ќе се појави работна површина  на која што може да се поставуваат потребните елементи од струјниот круг  кои се понудени во вертикални  менија од левата и десната страна на работната површина.

- Во менито од левата страна се дадени  сите компоненти кои би можеле да бидат дел од струен круг(извори на струја, прекинувачи, потрошувачи, спроводници, изолатори, разни предмети и живи суштества)

- Во менито од десната страна се бира  каква да биде  прикажана насоката на струјата (електронска или техничка), Дали елементите покрај сликата да бидат именувани, Дали да се покажуваат вредностите на отпорот, напонот и јачината на електричната струја. Ја местиме отпорноста на спроводникот и  внатрешниот отпор на изворот. Го бираме и изгледот на елементите во струјниот круг , да е реален или шематски.

- Кликни на елементот кој сакаш да го поставиш во струјниот круг и довлечкај го на работната површина. За бришење кликни на елементот потоа кликни на корпата за отпадоци.

Разгледај ја и следнава симулација, па одбери со која ќе работиш.

CIRCUIT BUILDER симулација за составуње струен круг

https://simbucket.com/circuitbuilder/

Упатство за користење на симулацијата:

-  Отвори го link-кот https://simbucket.com/circuitbuilder/

- На екранот ќе се појави работна површина со мрежа на која каде може да се поставуваат потребни елементи од струен круг.

- кликни на елементот кој сакаш да го поставиш во струјниот круг, а потоа кликни на мрежата каде што сакаш да го поставиш. За бришење кликни на “Х” па потоа на   елементот кој треба да се отстрани.

- Ако кликнеш на менито означено со 3 ќе се појават стрелки, со кои се менува напонот на батеријата.

- Ако кликнеш на менито 4 ќе добиеш волтметар и амперметар со кои се мери напонот и јачината на струјата.

Нема коментара:

Постави коментар