“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

недеља, 11. октобар 2020.

Пример на онлајн час со имплементација на меѓуетничка интеграција во образованието.

Часовите  се наменети за спроведување на заеднички ученички активности во основните училишта кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата.

Часовите се реализирани со наставници од три  основни училишта и тоа 2. наставници од ОУ „ Мустафа Кемал Ататурк“, Центар Жупа,  од турската и албанската наставна програма,  1 наставник  ООУ „11 Октомври“, Скопје, од македонска наставна програма и 1 наставник од ООУ Димитар Миладинов Скопје, од македонска наставна програма. (Наставници: Фехми Скендер, Лејла Шаиноска, Биљана Васиќ и Аида Петровска)

Часот се одржаа на три јазици и тоа на македонски, албански и турски јазик се со цел учениците спонтано да научат нови зборови на јазикот на другарчињата.


Кликни ТУКА за да го погледаш часот - Движење на воздушните честички 

 

Најава за втор час со проширен тим:

субота, 10. октобар 2020.

Меѓу 100 најдобри наставници во светот


Меѓу 100 најдобри наставници во светот за 2019 година
Аида Петровска, наставник по физика при ООУ “Димитар Миладинов” е избрана за еден од сто најдобри наставници во светот од страна на престижната организација AKS education од Њу Делхи.
Наградата за најдобар наставник во светски рамки “Global Teacher Awards” им се доделува на наставниците кои даваат особен придонес во својата професија  како на локално така и на глобално ниво.
На овој избор за најдобар наставник биле предложени наставници од 70 земји.  Од илјадници наставници  избрани се 100. 
Изборот на најдобри  наставници е спроведен од Alert Knowledge Services (AKS)  од Индија кој соработува со училишта од целиот свет   на едукација на  директори на училишта, наставници, библиотекари,  советници во образование со една единствена цел  - изградба на подобро општество преку образование.

"Global Teacher Awards" и Њу Делхи, оставив за некој друг пат.
Сигурна сум дека ќе се повтори :)