“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

недеља, 11. октобар 2020.

Пример на онлајн час со инплементација на меѓуетничка интеграција во образованието.

Часовите  се наменети за спроведување на заеднички ученички активности во основните училишта кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранцијата.

Часовите се реализирани со наставници од три  основни училишта и тоа 2. наставници од ОУ „ Мустафа Кемал Ататурк“, Центар Жупа,  од турската и албанската наставна програма,  1 наставник  ООУ „11 Октомври“, Скопје, од македонска наставна програма и 1 наставник од ООУ Димитар Миладинов Скопје, од македонска наставна програма. (Наставници: Фехми Скендер, Лејла Шаиноска, Биљана Васиќ и Аида Петровска)

Часот се одржаа на три јазици и тоа на македонски, албански и турски јазик се со цел учениците спонтано да научат нови зборови на јазикот на другарчињата.


Кликни ТУКА за да го погледаш часот - Движење на воздушните честички 

 

Најава за втор час со проширен тим:

Нема коментара:

Постави коментар