“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

понедељак, 19. август 2013.

долгорочна домашна задача - ПРОЕКТ Упатство за работа на еден училишен проект (долгорочна домашна задача на група ученици – одделението се дели на 4 до 5 групи кои работат на иста тема но на различни проблеми)

 

1.   Избор на област на делување
инструкции: -Разговарајте за тоа како би можеле да дадете свој придонес да го намалите загадувањето и глобалното затоплување на планетата Земја.
-Вашите идеи документирајте ги на оваа страна со помош на некоја од интерактивните алатки на THINKQUEST.
- Дискутирајте за идеите и одлучете на која тема ќе работите.
2.   Истражувачки активности:
Собирајте податоци и информации за областа за која ќе работите. Направете анализа, селекција и класификација на собраниот материјал. Документирајте го процесот на истражување со прикажување на селектираните информации.
3.   Планирање:
Испланирајте ги активностите, одредете временска рамка и изгответе план за акција, кој ќе го поставите на оваа страна со алатката list
4.   Креирање продукт:
Документирајте со фотографии, текстови, презентации и сл. активностите што сте ги извршиле креирајќи го производот.
5.   Реализација:
Документирајте ја реализацијата на вашата цел од проектот со фотографии, текстови, презентации
6.   Рефлексија:
Впечатоците од реализацијата на проектот.
Што научивте?
Со какви пречки се сретнавте?
Кои се позитивните страни на проектот?
Кои членови од тимот биле најврени и најуспешни?
(Наместо THINKQUEST може да се искористи  FACEBOOK)

Нема коментара:

Постави коментар