“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

недеља, 02. фебруар 2014.

Георг Симеон Ом (Georg Simon Ohm)


На 16 март 1789 година роден е Георг Симон Ом (Georg Simon Ohm), германски физичар. Тој го откри односот меѓу струјата и електромоторната сила, според неговото име наречен Омов закон. Даде значајни прилози во акустиката, во оптиката на кристалот и во математиката. "Ом" е единица за мерење на електричниот отпор во меѓународниот систем на единици мерки. Умре на 6 јули 1854 година.

Нема коментара:

Постави коментар