“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

петак, 14. фебруар 2014.

Леонард Паул Ојлер

На 15. април 1707 година е роден швајцарски математичар и физичар Леонард Паул Ојлер, без кого науката немаше до ден денес да знае за математичките интеграли, математичката анализа и модерната нотација на тригонометриските функции.


Роден е на 15- ти април 1707, а починал на 18-ти септември 1783 година. Бил еден од пронаоѓачите на чистата математика. Не само што носел одлучни и формални придонеси во предметите како геометрија, калкулус, механика и теорија на броеви, туку и развил методи за решавање на проблеми во набљудувачката астрономија и демонстрирал корисни употреби на математика во технологијата и во јавниот живот.
Математичката способност на Ојлер ја заслужил онаа на Јохан Бернули, еден од првите математичари во Европа во тоа време, како и на неговите синови Даниел и Николас. Во 1727 се сели во Петроград каде што се вклучува во Академијата на науки во 1733 го надминува Даниел Бернули на полето на математиката.
Ојлер се смета за ненадминат математичар на 18-от век и еден од најдобрите на сите времиња. Тој е исто така еден од најпродуктивните, неговите собрани дела исполнуваат 60-80 четвороделни тома. Има направено многу важни откритија во различни полиња, како што се калкулус и графичката теорија. Исто така го воведува најголемиот дел од модерната математичка терминологија и нотација, особено во делот на математичката анализа, како на пример нотацијата за математичка функција. Познат е и по својата работа во механиката, оптиката и астрономијата. 

Нема коментара:

Постави коментар