“Секој во себе слободен човек ќе цени едно учење по она што тоа го носи, а не по тоа кој го носи. За секого кој испитува, ова второто гледиште претставува доказ на сиромаштво. Златото е злато и во раката на кнезот и во раката на питачот.” К.К.

петак, 18. октобар 2013.

Критичкото мислење во наставата по физика


Работилница:
"Современа настава

- Критичкото мислење во наставата по физика"
(прв ден) 
II - ден

Нема коментара:

Постави коментар